Půdní vestavby

Přestavba nevyužitých podkrovních prostor nabízí možnosti rozšíření, či získání nových obytných místností. Je to výborný způsob jak rychle a levně získat potřebné prostory na bydlení. V některých případech přestavby podkroví, nebo při pracech charakteru přestavby není potřebné stavební povolení.

V podkroví se využívají všechny typy konstrukcí sádrokartonu. Od záklopů šikmin po předsazené stěny, příčky atd. Na konstrukce pro opláštění podkroví jsou kladeny stejné nároky, jak na konstrukce oddělující interiér od exteriéru. Důležité je dobře střechu izolovat, čím lepší izolace, tím větší tepelná pohoda. Je možné obložit dřevěné či kovové sloupy a nosníky z důvodu zvýšení jejich požární odolnosti a v neposlední řadě z důvodu estetického.

Knauf

Fermacell

Rigips

Stomix

Baumit